probiotyki

Portret użytkownika Ela

Probiotyki


Probiotyki są definiowane jako pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów, które podawane ludziom lub zwierzętom wywierają na ich organizmy korzystny wpływ. Kultury probiotyczne zapewniają właściwą równowagę mikroflory organizmu człowieka.


Probiotyki zawierają żywe komórki drobnoustrojów. Poprawiają stan zdrowia człowieka i zwierząt. Działają korzystnie w przewodzie pokarmowym.

 Lista bakterii probiotycznych wykazujących się efektami zdrowotnymi dobrze udokumentowanych w badaniach klinicznych jest bardzo krótka i obejmuje zaledwie kilkanaście szczepów bakterii należących do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium oraz drożdże Saccharomyce boulardii.

Subskrybuje zawartość